Mierna obezita 30 - 35

Miena obezita je definovanná ako abnormálne hromadenie telesného tuku, ktoré môže mať negatívny dopad na zdravie človeka.

Tento stav nadváhy predstavuje značne zvýšenú hmotnosť s vysokými hodnotami BMI. Vaša váha je vzhľadom k Vašej postave celkom jasne vyššia než je doporučená zdravá váha. Tento stav je treba starostlivo zvážiť, pretože riziká zdravotných problémov sa zvyšujú s vysokými hodnotami BMI.

Obézni ľudia podliehajú s väčšou pravdepodobnosťou chorobám než ostatní ľudia, najmä kardiovaskulárnym komplikáciam, hypertenzii, cukrovke, artróze alebo dokonca i niektorým druhom rakoviny (rakovina maternice, pŕs a hrubého čreva).
.