Nadváha 25 - 30

Stav nadváhy je charakterizovaný o niečo vyššou hmotnosťou a vyšším BMI ako je normál.

Vaša hmotnosť je tak vyššia než je doporučená zdravá hmotnosť človeka, čo môže v niektorých prípadoch viesť ku zdravotným problémom, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, hypertenzia a cukrovka.

Túto informáciu je treba citlivo zvážiť z hľadiska možných zdravotných problémov pri vyššom BMI. Je preto vhodné kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a začať chudnúť.

Avšak, nemusíte sa obávat, stav nadváhy znamená mierne zvýšenú hmotnosť.